Mẫu Giấy khai sinh (bản chính) mới nhất 2018 - 2019 ban hành

Chắc hẳn bạn là những bậc cha mẹ đang ngập chàn hạnh phúc khi mới đón đứa con vừa sinh. Bạn đang bặn khoăn muốn tìm hiểu về giấy khai sinh và Mẫu Giấy khai sinh mới nhất (bản chính) 2018 - 2019 đang được ban hành. Hãy cùng chúng tôi tim hiểu dưới đây

Tin cùng chủ đề

Giấy Khai Sinh Là Gì

Giấy khai sinh được xem là giấy tờ hộ tịch gốc được lập ra đầu tiên và quan trọng nhất đối với mỗi con người. Giấy khai sinh đúng giống như tên gọi của nó thì đây chính là bằng chứng về mặt pháp lý đầu tiên và quan trọng bậc nhất để xác định xem một người đã sinh ra ở đâu, vào ngày tháng năm nào và tên cha mẹ là ai. 

Mẫu Giấy khai sinh (bản chính) mới nhất 2018 - 29 ban hành

Mẫu giấy khai sinh bản chính được ban hành theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP về việc quy định và thi hành theo một số điều của Luật hộ tịch, được cán bộ pháp lý thuộc UBND xã (phường/thị trấn) nơi cha mẹ thường trú cấp cho con cái khi trẻ mới được sinh ra. Mọi hồ sơ hay giấy tờ có liên quan của cá nhân chứa nội dung về họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, quê quán, dân tộc, giới tính, hay quan hệ với cha mẹ phải phù hợp và chính xác với nội dung có trong Giấy Khai sinh của người đó.

Giả sử khi giữa Chứng minh nhân dân (căn cước công dân) và giấy khai sinh bản chính của một người nào đó có sự khác biệt thì cần phải tiến hành điều chỉnh nội dung có trong chứng minh nhân dân (căn cước công dân) cho phù hợp đúng với nội dung trong Giấy khai sinh bản chính. Về nguyên tắc thì giấy khai sinh bản chính hầu như không thể thay đổi nội dung trong đó trừ những trường hợp đặc biệt bắt buộc phải thay đổi. 

 

Mẫu Bản Sao Giấy Khai Sinh Có Giá Trị Tương Đương

 

 

Bố Cục Mẫu Tờ Khai Cấp Giấy Khai Sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………. 

Họ và tên người khai: ………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)………………………………………………………………………

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ………………………………………………..

Đề nghị (1)……………………………………………………………………………………………………………. cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ………………………………………………………………………  Giới tính: ………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: (4)………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………………………………  Quốc tịch: ………………………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)………………………………………………………………………………………………

Họ và tên cha:…………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………… Quốc tịch:………………………………… Năm sinh ……………….

Nơi thường trú/tạm trú: (5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ:……………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………… Quốc tịch:………………………………… Năm sinh………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký khai sinh tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..  ngày  …………….  tháng ………  năm …….

Theo Giấy khai sinh số: (6)………………………………………………………………….. Quyển số(6):       

Lý do xin cấp lại: ……………………………………………………………………………………………………….  

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình

   Làm tại: ……………………… ngày ………..  tháng ………..  năm …………..

 

                                                                            Người khai

                                                                              (ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                 ……………………………………………  

                                    

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).

(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2)

(6) Chỉ khai khi biết rõ.

 

Lưu ý khi điền tờ khai

  • Kính gửi: Ghi đầy đủ tên cơ quan đăng ký khai sinh. Ví dụ: Ủy ban nhân dân Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thông tin giấy tờ tùy thân của người đăng ký: số, cơ quan cấp, ngày cấp. Ví dụ: Thẻ căn cước công dân số 079190000555 Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cấp ngày 10/10/2018
  • Nơi cư trú: Ghi địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu
  • Nơi sinh của con: Trường hợp sinh tại cơ sở y tế ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính. Ví dụ: – Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh; Trạm y tế Nhà Bè, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh. Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra. Ví dụ: xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

 

Tải về

  • Bản nguyên mẫu đính kèm Nghị định số 123/2015/NĐ-CP: tải về
  • Bản chỉnh sửa lại định dạng để đánh máy: tải về

Hi vọng với những chia sẻ trên đây về các mẫu và cách điền thông tin tờ khai giấy khai sinh. Các bố mẹ đã biết các thông tin cần thiết để điên tờ khai cho bé. 

  • Ngày đăng: 06/05/2019 11:13
  • Chia sẻ trên: