Cơ chế một cửa quốc gia

Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa Asean có lợi ích gì

Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa Asean (ASW) đã có rất nhiều lợi ích phụ vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Cơ Chế Một Cửa Quốc Gia Là Gì ? Truy Cập Cổng Thông Tin Một Cửa Quốc Gia Ở Địa Chỉ Nào

Chính phủ đã triển khai thí điểm Cổng thông tin một cửa quốc gia từ ngày 12/11/2014 và triển khai chính thức từ ngày 08/9/2015