kích thước khổ giấy

6 Kích thước khổ giấy A5 A4 A3 A2 A1 A0 tiêu chuẩn người làm in không thể bỏ qua

Giấy in được sử dụng rất nhiều trong công việc hàng ngày nhưng  không phải ai cũng biết kích thước tiêu chuẩn của các khổ giấy in  và các ý nghĩa của ...